Pravidla pro vkládání inzerátů na Prima reklama

Níže uvedená pravidla jsou je povinen dodržovat každý, kdo u nás chce inzerovat. V případě porušení pravidel jsou správci oprávněni dotyčným zamítnout či smazat inzeráty, proto doporučujeme všem inzerentům, aby si je důkladně přečetli.

Dodržujte slušnost a zákony

Samozřejmě prvním pravidlem je slušnost a dodržování zákonů - vyvarujte se prosím urážlivých výroků, vyřizování účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České republiky.

Dbejte pokynů správců webu

Správa Prima reklama si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazujeme právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem nebo přímo poruší pravidla a provozní podmínky, a to například zablokováním registrace, emailové schránky nebo IP adresy.

Inzerujte pouze do vhodných sekcí

Vkládejte prosím inzeráty i firmy pouze do odpovídajících kategorií. Pokud pro svůj inzerát nemůžete najít vhodnou sekci, neváhejte nás prosím kontaktovat a my po zralé úvaze rádi vytvoříme sekci novou. Pozor! Odpovídající kategorií se nemyslí kategorie příbuzná! Např. nabídka na pojištění vozidla nemá co dělat v sekci osobní auta! Sem pochopitelně patří jen inzerce jednotlivých konkrétních vozů.

Inzerujte jednu věc do jedné sekce pouze jednou

Za porušení pravidel slušného inzerování považujeme také opětovné vkládání stejného nebo podobného inzerátu do jedné kategorie několikrát za sebou a uživatelé, kteří to budou opakovaně dělat se vystavují nebezpečí zablokování svého účtu, případně IP adresy. Pokud např. inzerujete nabídku práce, vložte jí do dané sekce jen jednou - ať to přeformulujete sebevíc, stále je to ta samá věc a smí se zde vyskytovat pouze jednou.

Inzerujte v rozumné míře

Server Prima reklama je určen především pro komerční inzerci, tzn., že všichni musí respektovat limity, stanovené správci. Nepřejeme si zbytečné zahlcování inzerce vkládáním několika po sobě jdoucích inzerátů od stejného uživatele či zahlcení jedné sekce inzeráty od jednoho inzerenta obecně. Obecně platí, že by neměly být v jedné sekci vloženy více než dva inzeráty od jednoho inzerenta za sebou. Nepřípustná je též jakákoliv automatizace inzerce, která není výslovně povolena našimi správci. Obcházení limitů je považováno za porušení pravidel a narušitel se vystavuje výše zmíněným sankcím.

Firemní inzerce musí být označena jako firemní

Firemní inzeráty musí být jasně označeny. Jde nám o transparentnost inzerce - žádná seriózní firma se nemusí skrývat za anonymní účet a neseriózní firmy na Prima reklama nechceme. Dále je zakázáno vkládat do nadpisu inzerátu název firmy nebo odkaz na její web, od toho je tu záznam v adresáři. Nerespektování tohoto pravidla vede nejen ke smazání inzerátů.

Inzerujte pouze konkrétní zboží a služby

Je povoleno inzerovat pouze konkrétní předmět nebo službu. Bezplatná inzerce není (narozdíl od placené reklamy) určena k něčí propagaci, ale k přímému nákupu a prodeji. Pokud např. prodáváte výpočetní techniku, tak zvolte ze své nabídky nějaké konkrétní kusy a inzerujte každý z nich v jednotlivých inzerátech.

Inzerujte tak, aby se zájemce dozvěděl zásadní informace již na Prima reklama

Je zakázáno vkládat inzeráty typu "napište si emailem o více informací". Text, který lze vložit k inzerátu, je dostatečně dlouhý k vyjádření drtivé většiny nabídek a navíc je tu možnost připojit k inzerátu klikatelný odkaz. Lákání emailů z lidí a maskování podezřelých činností u nás tolerovat nebudeme. To platí zejména pro nabídky práce a brigád, kde je třeba uvádět konkrétní požadavky na uchazeče a náplň práce na dané pozici, jinak nebudou inzeráty schváleny.

Používejte co nejkonkrétnější odkazy

Odkazy v inzerátech vkládejte pouze do kolonky, která je k tomu vyhrazená a směřujte je co nejpřesněji. Musí to být webový odkaz přímo na předmět nebo službu (ne žádné homepage firem, kde si kupující musí předmět nebo službu ještě dohledávat).

Zákaz provizních systémů

Je zakázáno inzerovat weby nebo služby, které fungují na principu tzv. refferal nebo affiliate programů. Podstatou těchto programů je provize pro inzerujícího uživatele za každého dalšího, kterého přivede. Na tom samo o sobě není nic špatného, ale bohužel to ve finále vede k zahlcování inzerce odkazy na stejné weby, což je pochopitelně ku škodě návštěvníků.

Zákaz konkurence

Je zakázáno vkládat odkazy na jiné inzertní nebo aukční weby nebo jinak dělat reklamu konkurenci, tzn. webům stejně zaměřeným jako Prima reklama.

Zákaz podezřelé inzerce a podvodná inzerce

Kromě inzerátů, které porušují výše uvedená pravidla, existují i určité problematické druhy inzerátů, o které nemáme na základě zpětné vazby od uživatelů Prima reklama vůbec zájem. Jedná se např. o nabídky práce v různých centrech wellness, regenerace apod., práce kosmetických konzultantů, dále příjem reklamních e-mailů, vyplňování dotazníků, distribuci letáků, kompletaci výrobků atd. Tyto inzeráty často obsahují velké riziko podvodů a "letadel", skrývají se za nimi různé MLM a jejich inzerenti často porušují i další pravidla a mají tendenci spamovat. Na tyto inzeráty se proto zaměřujeme a většinu z nich ihned zamítáme a mažeme uživatelské účty těm, kdo je vložili.